Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés célja:
A szakirányú továbbképzés célja, hulladékgazdálkodási szaktanácsadó képzés.
A képzési programot elvégzett szaktanácsadó, a hulladékgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására

A hulladékgazdálkodási politika és stratégia kialakítása az Európai Unióhoz történő csatlakozás után folyamatos és nagy jelentőségű feladatokat rótt Magyarországra. A hulladékgazdálkodás egységes elveken alapuló és magasabb minőségi szintet biztosító fejlesztési szándékot az Unió direktívák formájában deklarálta és akcióprogramokkal erősítette meg. Ennek tükrében egyértelműen látszik, hogy a hulladékgazdálkodás területén a munkaerőpiac megkívánja a mind magasabb végzettséggel rendelkező, felkészült szakemberek alkalmazását. Képzésünk célja, hogy ennek a napjainkban egyre erősebb igénynek megfelelni képes szakembereket képezzen.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

Képzési idő:
2 félév

Munkarend: levelező (képzés gyakorisága havonta)

Képzés helyszíne: Gyöngyös

Finanszírozási forma: önköltséges (180 000 Ft/félév)

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

- Önálló hulladékgazdálkodásra, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelése; elhelyezése
- Hulladékkezelési technológiák kidolgozása, alkalmazása;
- Gazdálkodó egységek hulladék rendszerének kidolgozása;
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozása;
- Hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, azok ellenőrzése és szaktanácsadása;
- Általános környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási alapismeretek;
- Hulladékkezelés;
- Levegő-, zaj- és rezgésvédelem;
- Környezetmenedzsment;
- Hulladékgazdálkodás logisztikája;
- Környezetvédelmi ismeretek;
- Mezőgazdaság környezeti hatásai;
- Hulladékgazdálkodás ökonómiája;
- Minőségbiztosítás;
- Környezetvédelmi méréstechnika

A szakképzettség alkalmazása az alábbi konkrét környezetben, tevékenységrendszerben valósul meg:

- Gazdálkodási és szolgáltató egységek, kistérségi és települési hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása;

- Hulladékgazdálkodási szakigazgatási feladatok ellátása;

- Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos feladatok irányítása, Környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátása.

A részvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

Jelentkezési lap Végh Ildikó tanulmányi csdoortvezetőtől kérhető:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., tel/fax: (37) 518-338, email: vegh.ildiko@uni-eszterhazy.hu.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezés díja: 5000 Ft.

Befizetés módja: átutalás.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 15.

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Kapcsolattartó / szakfelelős: Dr. Ambrus Andrea adjunktus
E-mail: ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 37/518-300

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket