Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc)

 

   
 
   
 
   
 

Melyik karunk képzési kínálatában található?
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE-AVK)

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer

A képzési idő félévekben:

- nappali tagozaton 4 félév + 160 óra szakmai gyakorlat
- levelező tagozaton 4 félév + 40 óra szakmai gyakorlat
Keresztféléves felvételi eljárásban csak levelező tagozaton választható!

A képzés helyszíne:

- Gyöngyös (nappali, levelező)

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 500.000,- Ft/félév
- levelező tagozaton: 450.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai


1. A szakra felvételt nyerhet teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségekkel rendelkezők.

2. A szakra felvételt nyerhet bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, meghatározott kreditek teljesítésével. Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit, melyből gazdaságtudományok, a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint fogadható el kredit:
- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

3. A szakra felvételt nyerhetnek azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. Azzal a feltétellel, hogy a 30 kredit értékű gyakorlati félév, a gyakorlattal rendelkező szakokok esetében beszámoló teljesítése után kerül elismerésre


Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2020. május 30-ig.
- a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban 2019. december 9-ig.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Mit fogsz tanulni?

A terület- és vidékfejlesztési ismeretek mellett területi tervezéssel és programozással is megismerkedhetnek a hallgatók. Gyakorlatot szereznek a fejlesztési programok készítésében és menedzselésében. A már meglévő gazdasági, mezőgazdasági, műszaki és humán ismereteidet speciális szakmai ismertekkel bővítheted ki.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzés után munkát vállalhatsz az agrárium és a vidékfejlesztés helyi, kistérségi, regionális és központi szintű igazgatásában, valamint a felügyeletet ellátó állami és civil szervezetekben, köztestületekben. A diploma megszerzése után részt vehetnek a Regionális és a Közös Agrárpolitika alakításában, valamint az Európai Unió szervezeteinél igazgatási és szakértői feladatok ellátásában. Doktori képzésben is részt vehetsz, akár nappali akár levelező tagozaton.

A végzettség birtokában betölthető tipikus munkakörök, beosztások:
Munkádat önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrár Kamara, Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai), szakminisztériumban (Agrárminisztérium) projekt irodákon, végezheted. Jellemzően kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, munkaszervezetet vezető, HACS elnökségi tag, tervező-fejlesztő mérnök, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:

Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra

A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Kapcsolódó öntevékeny kör:

- MátraVidék Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: koncz.gabor@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 37/518-300 mellék: 493

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

 Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket