Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Vállalkozásfejlesztés (MA) szak

Melyik karunk képzési kínálatában található?
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKE-GTK)

Mit fogsz tanulni?
A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről. munkatársaidról a velük való együttműködésről. Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:

Általános alapozó ismeretek:
Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan

Szakmai törzsanyag:
Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és -menedzsment.

Differenciált szakmai ismeret:
Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzést elvégezve vállalkozásfejlesztési szakemberként nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képes leszel, elsősorban kis- és középvállalkozások vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válsz kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Ennek megfelelően egyéni vállalkozóként, vállalkozás tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vállalkozásfejlesztési tanácsadóként, nagyvállalati középvezetőként stb. képzelheted el jövődet a képzettség birtokában.

Vállalkozásfejlesztés szak felvételi előírásai

1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési (BA) szakokon (illetve ezek főiskolai megfelelőin) szerzett végzettségek jogosítanak.

2. A bemenethez külön meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok (illetve ezek főiskolai megfelelői).

3. A 2. pontban felsorolt alapszakokról érkező hallgatóknak a kredit megállapítási alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetéséhez korábbi tanulmányaikból legalább 30 elismerhető kredittel kell rendelkezniük az alábbi ismeretkörökben:

• módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;
• elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;
• egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.

4. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Eszterházy Károly Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2020. május 30-ig.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


Amit még a szakról tudni érdemes:
A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon végzettek nemcsak alkalmazottként, hanem mint önálló vállalkozók is érvényesülhetnek életpályájuk során. A szakmai felkészültség a jövőben alapfeltétele lesz a vállalkozások stabilitásának, versenyképességének. Mindezeket a készségeket megszerezhetik a Vállalkozásfejlesztés (MSc) képzésben résztvevők.

Képzési idő: 4 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2020-ban:

- nappali tagozaton: 300.000,- Ft/ félév
- levelező tagozaton: 280.000.- Ft/félév
Angol nyelvű képzés nappali tagozaton: 400.000,- Ft/ félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:

Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra
A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.


A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Tóth Eszter főiskolai docens, szakfelelős
Telefon: 37/518-300 (271-es mellék)
E-mail: btoth.eszter@uni-eszterhazy.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket