Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc)

 

   
 
   
 
   
 

Melyik karunk képzési kínálatában található?
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE-AVK)

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök (Rural Development Engineer)

A képzési idő félévekben:
- nappali tagozaton 4 félév + 160 óra szakmai gyakorlat
- levelező tagozaton 4 félév + 40 óra szakmai gyakorlat

A képzés helyszíne:
- Gyöngyös (nappali, levelező)

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai

A szakra teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségek jogosítanak.

A felvételre - meghatározott kreditek teljesítésével - bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről elfogadható az alábbiak szerint:

- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvételre azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is elfogadhatóak, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján egyetemünk kreditátviteli bizottsága elfogad. A 30 kredit értékű gyakorlati félév a gyakorlattal rendelkezőknél beszámoló teljesítése után elismerésre kerül.

 

Mit fogsz tanulni?
A terület- és vidékfejlesztési ismeretek mellett területi tervezéssel és programozással is megismerkedhetnek a hallgatók. Gyakorlatot szereznek a fejlesztési programok készítésében és menedzselésében. A már meglévő gazdasági, mezőgazdasági, műszaki és humán ismereteidet speciális szakmai ismertekkel bővítheted ki.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzés után munkát vállalhatsz az agrárium és a vidékfejlesztés helyi, kistérségi, regionális és központi szintű igazgatásában, valamint a felügyeletet ellátó állami és civil szervezetekben, köztestületekben. A diploma megszerzése után részt vehetnek a Regionális és a Közös Agrárpolitika alakításában, valamint az Európai Unió szervezeteinél igazgatási és szakértői feladatok ellátásában. Doktori képzésben is részt vehetsz, akár nappali akár levelező tagozaton.

A végzettség birtokában betölthető tipikus munkakörök, beosztások:
Munkádat önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrár Kamara, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal), szak minisztériumban (Vidékfejlesztési Minisztérium) projekt irodákon, végezheted. Jellemzően kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, munkaszervezetet vezető, HACS elnökségi tag, tervező-fejlesztő mérnök, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Kapcsolódó öntevékeny kör:

- MátraVidék Klub

Képzési idő: 4 félév

 

A képzés helyszíne: Gyöngyös

 

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: ndemeter.dora@uni-eszterhazy.hu
Tel: 37/518-375

 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

 Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket