Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Pénzügy és számvitel (BA) szak

Melyik karunk képzési kínálatában található?
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar (EKE-GTK)

Mit fogsz tanulni?

Adóbevallások összeállítása főbb adónemek tekintetében, hitelkérelmek összeállítása, befektetés tervezés, adósminősítési technikák megismerése, beruházás gazdaságossági vizsgálatok, pénzügyi tervek összeállítása, mérleg és eredmény kimutatás összeállítása, könyvelési alapoktól részletes számviteli szabályokig, könyvelő programok gyakorlati alkalmazása: EXACT, ABAS, kontrolling ismeretek, vállalkozások költségvetési kapcsolatainak megismerése, jogi ismeretek, elemzések, értékelések készítése, marketing ismeretek

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

Választható specializáció:
- befektetési menedzsment
- adóigazgatási

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek

- kialakítására,

- működtetésére,

- számviteli szakfeladataik irányítására,

- számviteli politikájának és rendjének kialakítására, fejlesztésére,

- a beszámolási kötelezettség teljesítésére,

- a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, működtetésére,

- a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

A szak választását elsősorban azok számára javasoljuk, akik megalapozott közgazdasági és módszertani ismeretek megszerzése mellett kiemelten kívánnak foglalkozni a gazdaságban lebonyolódó pénzügyi folyamatokkal, valamint a gazdasági események elszámolási és értékelési rendszerével. Azon hallgatók jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások számviteli és pénzügyi munkafolyamatait kívánják irányítani, koordinálni, hitelintézeteknél, befektetési szolgáltatóknál, illetve más pénzügyi intézményeknél kívánnak tevékenykedni, vagy az adóigazgatás (pl. NAV) munkafolyamataiban kívánnak szerepet vállalni. Mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen.

Amit még a szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 7 félév nappali, levelező tagozaton

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező, angol nyelvű képzés)

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 220.000,- Ft/félév
- levelező tagozaton: 200.000,- Ft/félév

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:


Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra

A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens, szakfelelős

Telefon: 37/518-374
E-mail: baranyi.aranka@uni-eszterhazy.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket