Eszterházy Károly Egyetem - Gyöngyös

Kereskedelem és marketing (BA) szak

Melyik karunk képzési kínálatában található?
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar (EKE-GTK)

Mit fogsz tanulni?

Közgazdasági ismeretek, marketing, üzleti kommunikáció, pénzügy, számvitel, adózás, jogi ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, pl. pszichológia, szociológia, a marketing egyes részterületeinek elméleti és gyakorlati tudnivalói:marketingkutatási technikák megismerése, a marketingkommunikáció különböző formái, pl. reklám, PR, arculattervezés, eladásöszötönzés feladatainak tervezése, irányítása, megvalósítása, marketingtervek elkészítése, a fogyasztói és vásárlói magatartás specifikumainak felhasználása a marketingmunkában, szolgáltatásmarketing, kereskedelmi ismeretek, személyes eladás, logisztika, fogyasztóvédelem, üzleti idegen nyelv.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Választható specializációk:
 - kereskedelmi
- marketingkommunikáció

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Cél olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához.

A szakon végzett hallgatók képesek lesznek:

mikro-, kis- és középvállalkozások, marketing tevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak - marketingkutatás, marketingkommunikáció, disztribúció - teljes körű ellátására, marketingszolgáltató - piackutató, reklám- és PR ügynökségek - vállalkozások különböző munkaköreinek önálló ellátásra. Mikro-, kis- és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, bonyolítási feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak - hazai- és külpiaci értékesítés, szállítmányozás, területi képviselet, bolti értékesítés- és munkaszervezés, fogyasztóvédelem - önálló megoldására.

Azon hallgatók jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások kereskedelmi és/vagy marketing feladatait szeretnék végezni, piackutató, reklám-, PR-, vagy médiaügynökségeknél, kereskedelmi vállalatoknál kívánnak tevékenykedni, mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen.

Amit még a szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 7 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 220.000,- Ft/ félév
- levelező tagozaton: 200.000.- Ft/félév
A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:

Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra

A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Domán Szilvia főiskolai docens, szakfelelős
Telefon: 37/518-300,
E-mail: doman.szilvia@uni-eszterhazy.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

 

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket